Ganat

I když jsou peníze všude kolem nás, ne každý z nás jich má tolik, kolik jich potřebuje mít. A je nasnadě, že něco podobného není ani trochu dobrá zpráva.

Politika

Politika na evrospké úrovni

Politika zvláštní druh informací, které buď rozumíte, nerozumíte anebo Vás vlastně vůbec nezajímá. Ale politika ať chceme nebo ne se dotýká každého z nás. Politika je ožehavé téma každé společnosti. A jedno, zda je to v Evropě, v Asií nebo třeba v Americe. Proto je důležité sledovat i zahraniční politiku, která dokáže velmi výrazně ovlivňovat i politiku naší malé země.  A co jsou hlavní témata, která v posledních letech velmi výrazně hýbou světem? Určitě je to klima. Ano i klimatem se politici zabývají. Jedná se o přechod na klimaticky odpovědnému hospodářství. Politici na celosvětové úrovní řeší investice do masivních ekologických projektů.

evropská unie

Další důležitým tématem jsou rozpočty, které se neřeší jen na státní úrovni, ale na hlavně na té celosvětové. Možná jste někdy slyšeli i pojem právní stát. Co by se v tomto tématu mohlo řešit. Jedná se o to, že některé státy mají problém s justicí. A zde je právě nutné se zaměřit. Třeba v roce 2020 tyto problémy měli Polsko nebo Maďarsko, které od evropské unie dostávali nemalé finanční postihy za tuto problematiku. Ani migrace nás neopouští a je velmi ožehavým tématem na politickém poli. Stále je velmi mnoho migrantů a díky válce na Ukrajině je tato problematika opravdu velkým tématem.

politika

To, jak je toto téma citlivé způsobuje i velmi rozdílné přístupy státu evropské unie. Myslím si, že Česká republika na začátku velmi hrdě přistoupila k této problematice, která byla ve 21.století velmi unikátní. Ale je potřeba myslet i na další roky, a hlavně na to jaké to má i důsledky na obyvatele dané země, kteří zde žijí od narození. V neposlední řadě se na evropské politické úrovni jedná o nastavení stropu minimální mzdy pro členské státy. Ale v posledních měsících ožehavé téma společenské evropské ochrany a obrany. Ale nemyslete si, že to jsou všechny témata. Politika řeší i témata jako je doprava, obchod, zdravotní otázky nebo digitální agendu.