Ganat

I když jsou peníze všude kolem nás, ne každý z nás jich má tolik, kolik jich potřebuje mít. A je nasnadě, že něco podobného není ani trochu dobrá zpráva.

Zboží

Bezpečnost na prvním místě

Ať se pohybujete ve městě, na a vesnici, v parku či v lese, vždy jste na pozemku, který někomu patří a někdo se o něj musí starat. Co máme na mysli? No vaši bezpečnost. Jdete ve městě po chodníku a v zimě uklouznete na náledí nebo díky nerovnosti či přímo chybějících kachliček si vymknete kotník? Vždy můžete žádat odškodné od vlastníka pozemku. V městské parku by město a její Technické služby měly dbát na ořez stromů a na dětském hřišti budou hrací prvky podléhat kontrole bezpečnosti.

bezpečnost

Všechno kolem nás musí splňovat normy, které zaručují bezpečnost. Bezpečnost práce váš musí vyškolit zaměstnavatel, ale jak je to s bezpečností ve vašem vlastním domě? Říkáte si, že do toho nikomu nic není? Opak je pravdou.

Když dostavíte rodinný domek, musí projít kolaudací, což se týká nejen rodinných domků, ale veškerých dostavěných budov. Kolaudační komise by měla zkontrolovat, zdali byly dodržené stavební postupy, dodržený projekt a hlavně, zdali je dům bezpečný. Musíte doložit všechny příslušné revize, elektro, komíny, plyn apod, ale pozor. Můžete mít problém, pokud nebudete mít dodělané zábradlí na balkónech a výmluvy, že jste to zatím nestihli nemusí obstát.

zábradlí

Zábradlí je důležité i v domě. Zábradlí na schodiště Kmkdesign.cz si můžete vybrat dle svých představ, kovové, dřevěné, rovné, točité či visuté, ale vždy musí zajistit bezpečí jak pro vás, tak hlavně pro vaše neposedné děti. I pro lidi v pokročilém věku je zábradlí velice důležité. Někdy již bez přidržování se zábradlí po schodech nevyjdou, a tak musí zábradlí odolávat i z pevnostního hlediska. Našemu bezpečí se podřizuje vše kolem nás. Někdy to vnímáme jako omezování našich práv či svobody, ale v případě, že si způsobíme nějaký úraz, rychle hledáme viníka, na koho to svést. A pokud si za úraz můžeme sami, můžeme si tak maximálně stěžovat na osud.